Lưu trữ của tác giả: tiennc

Truyền thông xã hội

@sanyglobal Nhận tin tức trực tiếp, hình ảnh chất lượng và video ngắn thú vị [...]

2 Các bình luận

Hợp tác, Đổi mới, Đôi bên cùng có lợi.

Hội nghị đại lý toàn cầu SANY năm 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến [...]

2 Các bình luận

Phó Chủ tịch Tập đoàn SANY: Triển vọng của xây dựng nhà tiền chế

Tòa nhà tiền chế hiện đang là một chủ đề nóng trong ngành xây dựng [...]

2 Các bình luận

Nhiệm vụ khó khăn ở nơi thấp nhất trên Trái đất: Cần cẩu SANY ở Biển Chết

Nhiệm vụ khó khăn ở nơi thấp nhất trên Trái đất: Cần cẩu SANY ở [...]