Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tổng trọng lượng: 5920kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.21m³

Công suất định mức: 43.0/2000kW/rpm

Động cơ: KUBOTA V2607-DI

Bơm chính: REXROTH

Tổng trọng lượng: 13500kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.58 m³

Công suất định mức: 120/2000kW/rpm

Động cơ: ISUZU 4HK1

Bơm chính: KAWASAKI

Tổng trọng lượng: 5.2 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.18 m³

Công suất định mức: 30.7/2200KW/RPM

Động cơ: ISUZU/ KUBOTA

Bơm chính: Rexroth (Đức)

Tổng trọng lượng: 14100kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.55m³

Công suất định mức: 73kW/2000rpm

Động cơ: ISUZU

Bơm chính: KAWASAKI

Tổng trọng lượng: 13500kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.5 m³

Công suất định mức: 73kW/2000rpm

Động cơ: ISUZU

Bơm chính: KAWASAKI

Trọng lượng vận hành : 13.5 tấn

Công suất động cơ:  75kW

Dung tích gầu : 0.65m³

Kiểu động cơ  :Isuzu 4JJ1X

Trọng lượng vận hành : 1.85 - 2.5 tấn 

Công suất : 10.3 - 14.6kW

Dung tích gầu : 0.04m³

Kiểu động cơ : Yanmar 3TNV70

Trọng lượng xúc: 2.76- 5.3 tấn

Công Suất :15.2 - 29.1kW

Dung tích gầu : 0.12m³

Kiểu động cơ :Yanmar 3TNV80F

Trọng lượng vận hành : 5.3 tấn

Công suất : 29 kw

Dung tích gầu : 0.15 m³

Kiểu động cơ :Yanmar 4TNV88-PSY

Trọng lượng vận hành : 8.8 tấn

Công suất : 53.7

Dung tích gầu : 0.58 - 0.6m³

Kiều động cơ : Yanmar 4TNV98CT