Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chiều rộng lát cơ bản: 2.5 - 10m

Độ dày lát nền tối đa: 350 mm

Công suất trải lý thuyết : 900 tấn/giờ

Công suất động cơ: 170 kw

Chiều rộng lát tối đa (m): 8.2/7.7/8.0

Độ dày lát nền tối đa (mm): 500

Chiều rộng lát tối đa: 7 ~ 10 mét

Độ dày lát nền tối đa (mm): 500

Công suất lát lý thuyết (t / h): 900

Công suất động cơ (kw): 170

Chiều rộng trải cơ bản: 3~ 5.7m

Chiêu rộng trải tối đa: 9.2m

Độ dày trải tối đa: 500mm

Công suất: 900 tấn/ giờ