Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chiều rộng lát tối đa (m):8.2/7.7/8.0

Độ dày lát nền tối đa (mm):500

Chiều rộng lát tối đa:(7 ~ 10 mét)

- Chiều rộng lát cơ bản: 2.5 - 10m

- Độ dày lát nền tối đa: 350 mm

- Công suất trải lý thuyết : 900 tấn/giờ

- Công suất động cơ: 170 kw

- Độ dày lát nền tối đa (mm):500

- Công suất lát lý thuyết (t / h):900          

- Công suất động cơ (kw):170

Chiều rộng trải cơ bản  : 3~ 5.7m

Chiêu rộng trải tối đa : 9.2m

Độ dày trải tối đa : 500mm

Công suất :900 tấn/ giờ