• Bơm cần bê tông  49 m

  • Công Suất bơm : 170 / 120 m³/h

  • Áp suất bơm : 8.3 / 12 MPa

  • Chiều dài cần thẳng đứng: 48.6m

  • Bơm bê tông sany 56m

  • Trọng lượng vận hành : 44000 kg

  • Chiều dài cần phía trước xe : 51m

  • Công suất : 304/1900 kw/prm

Bơm bê tông sany 37 m chiều dài cần thẳng đứng  : 36.5 m Chiều dài cần phía trước xe  : 31.8 m Tốc độ bơm tối đa  : 120 m3  

Bơm  cần bê tông : 37 m Chiều dài  cần thẳng đứng : 36.5mm Tốc độ bơm : 120 m3 Trọng lượng vận hành : 23 000 kg  

Chiều dài cần : 56 m Công suất bơm: 180 - 125 m3 Áp suất bơm : 8.3 - 12 MPa