Công Suất bơm: 170 / 120 m³/h

Áp suất bơm: 8.3 / 12 MPa

Chiều dài cần thẳng đứng: 48.6m

Trọng lượng vận hành: 44000 kg

Chiều dài cần phía trước xe: 51m

Công suất: 304/1900 kw/prm

Chiều dài cần thẳng đứng: 36.5 m

Chiều dài cần phía trước xe: 31.8 m

Tốc độ bơm tối đa: 120 m3