Chiều rộng lát tối đa (m): 8.2/7.7/8.0

Độ dày lát nền tối đa (mm): 500

Chiều rộng lát tối đa: 7 ~ 10 mét

Chiều rộng lát cơ bản: 2.5 - 10m

Độ dày lát nền tối đa: 350 mm

Công suất trải lý thuyết : 900 tấn/giờ

Công suất động cơ: 170 kw

Độ dày lát nền tối đa (mm): 500

Công suất lát lý thuyết (t / h): 900

Công suất động cơ (kw): 170

Thiết Bị Cầu Đường

Lu rung 2 bánh thép – STR140C-8S

Công suất: 113kw

Tần số rung: 50/61 hz

trọng lượng vận hành: 14000kg

Thiết Bị Cầu Đường

Máy san gạt Sany 230 Hp – TG230C-8

Trọng lượng vận hành: 16600 kg

Thể tích lưỡi gạt: 3965xx620mm

Công suất động cơ : 230 Hp

Công suất: 120hp

Trọng lượng: 8300 kg

Thể tích lưỡi gạt: 3050x600 mm

Trọng lượng: 16920 kg

Công suất: 153 kw

Thể tích lưỡi gạt: 3660x620mm

Trọng lượng hoạt động: 14500kg

Thể tích lưỡi gạt: 3660 (12ft) mm

Công suất: 170hp