Hiển thị tất cả 8 kết quả

Tổng trọng lượng:37.5 T

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 1.9m3

Công suất định mức: 212/2000 kW/rpm

Động cơ: ISUZU

Bơm chính: KAWASAKI

Tổng trọng lượng: 49.5 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 2.2~3.1 m³

Công suất định mức: 300kW/1800KW/RPM

Động cơ: ISUZU

Bơm chính: KAWASAK

Tổng trọng lượng: 13500kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.58 m³

Công suất định mức: 120/2000kW/rpm

Động cơ: ISUZU 4HK1

Bơm chính: KAWASAKI

Tổng trọng lượng:25.5 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:1.3m³

Công suất định mức:147/2100KW/RPM

Động cơ:MITSUBISHI

Bơm chính:KAWASAKI (Nhật)

Tổng trọng lượng: 36 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:1.6- 2.32m³

Công suất định mức: 212/2000KW/RPM

Động cơ:ISUZU

Bơm chính : KAWASAKI

Tổng trọng lượng:36 tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn:1.6- 2.32m³

Công suất định mức: 212/2000KW/RPM

Động cơ:ISUZU

Bơm chính:KAWASAKI

Tổng trọng lượng: 76200 kg

Dung tích gầu tiêu chuẩn:4.6m³

Công suất định mức:377kW/rpm

Động cơ: ISUZU 6WG1 

Bơm chính: KAWASAKI

Tổng trọng lượng: 21.9  tấn

Dung tích gầu tiêu chuẩn: 0.93 m³

Công suất định mức: 118/2000KW/RPM

Động cơ: MITSUBISHI

Bơm chính: KAWASAKI (Nhật)