Hiển thị tất cả 2 kết quả

Trọng lượng hoạt động: 18000kg

Tải trọng bánh thép: 12400kg

Công suất: 140kw 

Trọng lượng vận hành: 13000 kg

Công suất: 98Kw

Trọng lượng phân bổ hai bánh: 6550/6550 kg