XMW/5.XMW Platform WTGS

.XMW/5.XMW Platform WTGS
Customizable For All Needs
4200-5000kW
Rated Power
156-168m
Rotor Diameter
3m/s
Cut-in Wind Speed

hotline: 0981 550 611 zalo facebook

.XMW/5.XMW Platform WTGS
Customizable For All Needs
4200-5000kW
Rated Power
156-168m
Rotor Diameter
3m/s
Cut-in Wind Speed

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “XMW/5.XMW Platform WTGS”