Hiển thị kết quả duy nhất

Trọng lượng xe: 14850 kg

Trọng lượng cấp phép: 43650 kg

Bồn trộn bê tông thể tích: 12m3