Hiển thị kết quả duy nhất

Chiều rộng lát tối đa (m): 8.2/7.7/8.0

Độ dày lát nền tối đa (mm): 500

Chiều rộng lát tối đa: 7 ~ 10 mét