Hiển thị kết quả duy nhất

Công Suất bơm: 170 / 120 m³/h

Áp suất bơm: 8.3 / 12 MPa

Chiều dài cần thẳng đứng: 48.6m